Zobacz nasze wybrane eksponaty

Matka Boża z Dzieciątkiem i ProrokamiMadonna wśród ApostołówZaśnięcie Matki BożejŚwięty Łukasz Ewangelista

O muzeum - Patron

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Jego rodzice, Wojciech i Marianna z domu Mięsowicz, widząc zdolności swojego syna, po dwóch latach nauki w korczyńskiej szkole ludowej posłali go w 1850 roku do szkoły głównej w Rzeszowie, a następnie do gimnazjum. We wrześniu 1860 roku Józef Sebastian rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, które ukończył przyjęciem święceń kapłańskich 17 lipca 1864 roku. Pierwszą posługę kapłańską podjął jako wikariusz w parafii w Samborze.

W roku 1866 został skierowany na studia doktoranckie do Rzymu. Studiował jednocześnie na dwóch rzymskich uczelniach: Collegium Romanum (obecnie Uniwersytet Gregoriański) oraz Instytucie św. Apolinarego (obecnie Uniwersytet Laterański), skąd oprócz głębokiej wiedzy, zakończonej doktoratami z teologii i prawa kanonicznego, wyniósł wielką miłość do Kościoła i do Następców Chrystusa na Stolicy Piotrowej. Z tego okresu pochodzi jego praca zatytułowana „Życie duchowe czyli doskonałość chrześcijańska”, która przez dziesiątki lat służyła zarówno kapłanom jak i osobom świeckim jako podręcznik chrześcijańskiego życia wewnętrznego.

Po powrocie do kraju w październiku 1869 roku został wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w przemyskim seminarium, a w latach 1877-1899 był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podejmując kilkakrotnie obowiązki dziekana Wydziału Teologicznego, protektora, a w latach 1882-1883 rektora krakowskiej Alma Mater. W tym czasie dał się poznać jako człowiek światły, znakomity organizator, kaznodzieja i przyjaciel młodzieży. W trosce o najbardziej potrzebujących oddawał się działalności społecznej i charytatywnej pełniąc w latach 1883-1899 obowiązki prezesa Towarzystwa Oświaty Ludowej, które w tym czasie założyło wiele czytelni i wypożyczalni książek, prowadziło wykłady i działalność wydawniczą adresowaną do szerokich kręgów wiernych oraz otworzyło szkołę dla służących.

W 1891 roku Józef Sebastian Pelczar powołał do życia Bractwo NMP Królowej Polskiej, które oprócz celów religijnych wytyczało sobie również cele społeczne, takie jak opieka nad rzemieślnikami, ubogimi, sierotami i bezrobotnymi. Odczytując znaki czasu kończącego się dziewiętnastego stulecia, założył w Krakowie 15 kwietnia 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, stawiając mu za cel szerzenie Królestwa miłości Serca Jezusowego. Pragnął, by siostry sercanki stawały się znakiem i narzędziem tej miłości wobec dziewcząt, chorych i wszystkich ludzi potrzebujących pomocy.

W roku 1899 Józef Sebastian Pelczar został mianowany biskupem pomocniczym, a w rok później ordynariuszem diecezji przemyskiej, dając się poznać jako gorliwy pasterz, zatroskany o dobro powierzonych mu dusz. Był mężem modlitwy, z której nieustannie czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Powołał do życia małe seminarium dla kształcenia chłopców pragnących w przyszłości wejść na drogę powołania kapłańskiego, zreformował studia i pracę formacyjną alumnów, przeprowadził trzy synody diecezjalne, zakładał nowe parafie, popierał budowę nowych kościołów na terenie diecezji. W 1902 roku założył Muzeum Diecezjalne, prowadzące swoją nieprzerwaną działalność aż do dnia dzisiejszego. Biskup Józef Sebastian był też nadal gorącym promotorem pracy społeczno-katolickiej, zmierzającej do kształtowania całego życia społecznego w duchu chrześcijańskim, w myśl encyklik papieża Leona XIII. Z jego inicjatywy utworzono w diecezji Zjednoczenie Chrześcijańskich Robotników, a w 1906 roku powołano Związek Katolicko-Społeczny, działający w duchu przyszłej Akcji Katolickiej.

Pierwsza wojna światowa spowodowała w diecezji wiele poważnych szkód materialnych oraz zakłóciła prowadzoną w niej pracę duszpasterską. Wielkie zasługi w niesieniu pomocy ofiarom wojny wniósł utworzony przez Biskupa komitet do opieki nad biednymi rodzinami, działający od 1915 roku jako Delegacja Diecezjalna Krakowskiego Książęco-Biskupiego Komitetu Ratunkowego.

Obdarzony przez Boga wieloma talentami Biskup pracował nieustannie nad ich pomnażaniem i rozwijaniem. Dowodem jego szerokiej działalności jest pozostawiona bogata spuścizna pisarska, w skład której wchodzą dzieła teologiczne, historyczne, z dziedziny prawa kanonicznego, podręczniki, listy pasterskie, mowy i kazania. Biskup Józef Sebastian Pelczar zmarł w nocy z 27 na 28 marca 1924 roku. Zostawił po sobie pamięć człowieka Bożego, który w trudnych czasach, w jakich przyszło mu żyć, z pełną gorliwością pełnił pasterską posługę w duchu Ewangelii Chrystusowej.

Biskup Józef Sebastian Pelczar został beatyfikowany w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II, a 18 maja 2003 roku kanonizowany wraz z bł. Urszulą Ledóchowską na Placu św. Piotra w Rzymie. Jego relikwie znajdują się w Katedrze w Przemyślu, a wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 19 stycznia. Jest patronem archidiecezji przemyskiej i diecezji rzeszowskiej. 
Święty Józef Sebastian Pelczar

Godziny otwarcia

Muzeum jest otwarte od wtorku do soboty
w godzinach:

10:00 - 16:00

W poniedziałki, niedziele i uroczystości kościelne muzeum jest nieczynne.

Księga gości

Aktualności

Promocja tomiku wierszy Mateusza Pieniążka

17 październik 2017, godz. 13:56

Serdecznie zapraszamy na promocja tomiku wierszy Mateusza Pieniążka 
"Z krainy traw i ziół" - iluminacje liryki i malarstwa na podstawie miniatur braci Limbourg prezentują Grażyna Niezgoda i Autor.
czytaj więcej

Motywy religijne na Przemyskich budowlach świeckich i sakralnych

11 październik 2017, godz. 14:15

Późnym sobotnim popołudniem 7 października 2017 odbył się wernisaż wystawy fotografii Piotra Michalskiego pt. "Motywy religijne na Przemyskich budowlach świeckich i sakralnych".
czytaj więcej

Statystyki odwiedzin

Odwiedziło nas już 4 gości Odwiedziło nas już 4 gości Odwiedziło nas już 4 gości Odwiedziło nas już 4 gości Odwiedziło nas już 4 gości Odwiedziło nas już 4 gości
liczba odwiedzin od 3 sierpnia 2011 roku
Aktualnie na stronie:4
Dzisiaj:60
Wczoraj:106
W tym miesiącu:352
W tym roku:14005
Projekt «Modelowa sieć współpracy muzeum archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara dla upowszechnienia walorów wielokulturowego dziedzictwa podkarpacia» Zabytki archidiecezji przemyskiej Archidiecezja Przemyska