Zobacz nasze wybrane eksponaty

Matka Boża z DzieciątkiemŚwięty Łukasz EwangelistaZaśnięcie Matki BożejMatka Boża z Dzieciątkiem i Prorokami

Relikty z Dworku Orzechowskiego

powrót na listę
Projekt «Modelowa sieć współpracy muzeum archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara dla upowszechnienia walorów wielokulturowego dziedzictwa podkarpacia» Zabytki archidiecezji przemyskiej Archidiecezja Przemyska