Zobacz nasze wybrane eksponaty

Matka Boża z Dzieciątkiem i ProrokamiMatka Boża z DzieciątkiemZaśnięcie Matki BożejŚwięty Łukasz Ewangelista

Relikty z Dworku Orzechowskiego

powrót na listę
Projekt «Modelowa sieć współpracy muzeum archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara dla upowszechnienia walorów wielokulturowego dziedzictwa podkarpacia» Zabytki archidiecezji przemyskiej Archidiecezja Przemyska